นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ (ที่6จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ (ที่5จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ (ที่5จากขวา) รองประธานกรรมการ และนายอภิเชฐ ปุสรี (ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯร่วมลงทุนตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร์ กับ Hainan Yingli New Energy Resources หรือ Yingli ณ ห้องครีบูน โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้