ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย

กิจกรรม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 26 เม.ย. 2562
วีดีโอพรีเซ็นท์บริษัท 5 May 2018
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 8 พ.ค. 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2560 21 มิ.ย. 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 15 ก.พ. 2559