งานแถลงข่าว  “DCORP INNOVATION FOR TOMORROW”  ณ  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด