จากไร่กาแฟเล็กๆ และชาวเขาคู่หนึ่ง จนเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟตัวอย่าง ‘ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์‘ หัวเรือใหญ่แห่ง ‘ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น’ พลิกชีวิต ยกระดับมาตรฐานเกษตรกรดอยปางขอนสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน 

 

แนวเขาน้อยใหญ่ทอดตัวสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกแห่งดินแดนเหนือสุดประเทศไทย ‘ดอยปางขอน’ ถูกปกคุลมไปด้วยไร่กาแฟหลากหลายสายพันธุ์ ที่เกษตรกรชาวเขาส่วนใหญ่ได้ปลูกขึ้นเพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น แต่กว่าที่พื้นที่ปลูกกาแฟเหล่านี้จะขยายตัวได้ บุคคลหนึ่งที่เป็นเสมือนคนที่คอยผลักดัน และสนับสนุนเกษตรกรชาวเขาเหล่านี้ ‘ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์’ ประธานกรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORPคือคน ๆ นั้น
คุณภัทรศักดิ์พูดถึงจุดเริ่มต้นว่า ‘ผมเดินทางขึ้นมาพักผ่อนที่ดอยปางขอนหลายครั้งเพื่อพักผ่อน จนได้พบกับร้านกาแฟรสชาติดีของชาวเขาเผ่าอาข่าคู่หนึ่ง จึงตัดสินใจชวนมาเปิดร้านกาแฟอยู่ที่รีสอร์ท แต่ต้องใช้เวลานานถึง 6 ปีจึงสำเร็จ หลังชาวเขาคู่นั้นลงมาขอยืมเงินไปมัดจำกาแฟจากชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนมากว๊านซื้อไป จึงได้ตัดสินใจช่วยเหลือ และให้ชาวเขาทั้งคู่มาปลูกกาแฟที่รีสอร์ท และนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุน รวมถึงพัฒนาการปลูกกาแฟให้กับเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่’
ที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า 7 ปี ที่คุณภัทรศักดิ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน และพัฒนาการองค์ความรู้ของเกษตรกรในการปลูกกาแฟด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงของตนเอง จนถึงปัจจุบันจึงได้ถ่ายทอด และปลูกฝังเจตนารมณ์นี้ไปยังผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือDCORP ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชีวิตเกษตรไร่กาแฟ ด้วยการให้วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟเข้าไปให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับอุตสาหกรรมกาแฟอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพตั้งแต่การปลูก การเก็บเมล็ดกาแฟ การคั่ว ไปจนถึงขั้นตอนการชงกาแฟให้มีรสชาติหอม อร่อย และคงที่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการทำให้มาตรฐานกาแฟไทย และทำให้กลายเป็นไร่กาแฟตัวอย่าง เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่สำคัญ และทำให้ดอยปางขอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการเชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
‘ที่ผ่านมาผมเห็นปัญหาของชาวเขาตั้งแต่การปลูกกาแฟ การคัดแยก ทำให้มาตรฐานกาแฟเข้าสู่ระดับสากลไม่ได้ ผมจึงมีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เท่าที่พอจะทำได้ด้วยกำลังทั้งหมดที่ผมมี จนหลังจากที่ได้เข้ามาที่ DCORP ผมก็ได้พาน้อง ๆ มาสัมผัสกับเกษตรกรที่นี่ และได้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเกษตรกรทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้โดยผู้เชียวชาญ รวมถึงการจัดกิจกรรมดนตรี ศิลปะ และประกวดกาแฟ เพื่อนำเงินมาสนับสนุนชาวไร่กาแฟ และพัฒนาดอยปางขอน เพื่อให้ชาวเขาอยู่ในอาชีพนี้ ให้วัยรุ่นชาวเขากลับมาปลูกกาแฟ เพื่อให้ที่แห่งนี้เป็นสังคมที่ดีสำหรับเกษตรกรชาวเขา’นายภัทรศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย
ถึงแม้ว่าการยกระดับเกษตรกรชาวเขา พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานกาแฟของไทยจะไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี แต่อย่างน้อย ๆ ‘ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์’ และบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปสนับสนุนเกษตรกร และพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป