ปฏิทินกิจกรรม

วันและเวลา กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ มัลติมีเดีย
21/06/17 14:10-15:10 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
27/04/17 10:00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรมเอส 31 สุุขุมวิท เลขที่ 545 ซอย สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
29/04/16 10.00 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ ห้องคีรีบูน ชั้น 1 โรงแรมโฟร์วิงส์ เลขที 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
15/02/16 14.10-15.10 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร