บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและธุรกิจมีเดียคอนเทนท์ นำโดย นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นั่งที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ณ ห้องเดอะแชมเบอ ชั้น B โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ