ภารกิจ

" เรามุ่งหวังที่จะนำ ประสบการณ์สูงสุด และ นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เข้าสู่สังคม "

ภารกิจ

" เรามุ่งหวังที่จะนำ ประสบการณ์สูงสุด และ นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เข้าสู่สังคม "

การ พาธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนในสังคม
โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผสานเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
มาเพื่อเพิ่มพูนความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิง ธุรกิจ

 

ณัฐพล เกษมวิลาศ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

CEO Message

คุณค่าหลัก

  • นวัตกรรมและความสร้างสรรค์
  • ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ
  • มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  • จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์สุจริต
  • สร้างเอกภาพในความหลากหลาย

คุณค่าหลัก

  • นวัตกรรมและความสร้างสรรค์
  • ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจ
  • มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
  • จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์สุจริต
  • สร้างเอกภาพในความหลากหลาย

วัฒนธรรมของดีวี8

บุคลากรคือปัจจัยสำคัญในความสำเร็จขององค์กรและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ดีวี8 เป็นบริษัทชั้นนำ เราสนับสนุนให้บุคลากรของเรามีความสร้างสรรค์และเปิดกว้างโดยมีความคิดที่เติบใหญ่ เราจุดประกายให้บุคลากรทำงานเป็นร่วมกันเป็นคณะและให้คุณค่าแก่การที่แต่ละแผนกจะพึ่งพากัน เราเชื่อและสนับสนุนให้แต่ละแผนกสามารถทำงานและส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ดีวี8 มุ่งมั่นที่จะดำรงวัฒนธรรมแบบเปิดกว้างเพื่อให้บุคลากรสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างมีอิสระ
เพื่อรับมือกับธุรกิจสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถแสดงแนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีอิสระ
พนักงานส่วนใหญ่ขององค์กรทุกแห่งมักคิดว่าวันจันทร์คือ วันที่ทำให้ไม่มีความรู้สึกอยากมาทำงาน

ดังนั้น เราจึงนำเสนอ “Special Monday” เดือนละครั้ง เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน และสำหรับวันศุกร์ เราจะจัดให้มีการประชุม “TGIF” ซึ่งจะเป็นโอกาสให้บุคลากรของดีวี8 ได้พูดคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหัวหน้าแผนกต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบก่อนที่จะไปใช้เวลาพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์กับครอบครัว

ธุรกิจของเรา

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร