call-to-action-1
ลุ้นรับรางวัล-ธกส_2_KV+QR
Group 8
สื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญอุ่นใจเสริมมงคล

อุ่นใจเสริมมงคล

สมัครบัตรเดบิต ธ.ก.ส.

มีสิทธิ์รับ กระเป๋าอุ่นใจ เสริมมงคล

พร้อมแผ่นทองพระแม่โพสพ

ตัดชำระหนี้ตามสัดส่วน
(จ่ายดอก ตัดต้น)

 

โอกาสทองของลูกค้าชั้นดีและดีเยี่ยมเพื่อช่วยเหลือ

และลดภาระหนี้สินให้กับลูกค้าเงินกู้

IMG_4316
LOAN RETURN 65 plus 7-01

โครงการชำระดีมีคืนพลัส

 

คืนดอกเบื้ยให้ลูกค้า รับดอกเบี้ยคืน 20%

มาตรการช่วยเหลือชาวนา

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

ผ่านระบบ ธ.ก.ส. รวม 4 โครงการ

RICE-TU_AMOPlus-1136x1520
INSURANCECORN-65_80x180-01

โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

ธ.ก.ส. เชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทำประกันภัย เพื่อรับความคุ้มครองเมื่อเกิดภัยพิบัติ

สินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน

 

สินเชื่อเพื่อเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป
สำหรับทำการเกษตร โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อัตราดอกเบี้ย เริ่มต้น 4% ต่อปี

LOAN INNO 65 3-01 (1)_USE
A5_โปรเพิ่มรัก2_11

ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 2 12/10

 

โปรโมชั่นพิเศษ ฝากผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต
ธ.ก.ส. เพิ่มรัก 2 12/10 รายใหม่

เมื่อฝาก 1,000 บาทต่อเดือน
และฝากงวดแรกอย่างน้อย 12 เดือน
รับความคุ้มครองและสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทาง ธ.ก.ส. กำหนด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ https://lifeapp.inbaac.com/