ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารกิจกรรม

ดีคอร์ปมอบพลัง ปันน้ำใจ

โครงการมอบทุนอาหารกลางวันและค่าใช้จ่าย ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก  และ สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข)

 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ดีคอร์ปมอบพลัง ปันน้ำใจ โดยนายประจวบ อุชชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเยี่ยมชม พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่สถานสงเคราะห์ 2 แห่ง คือ

  1. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ(เพื่อคนพิการ) ประจำจังหวัดให้เป็นสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการการศึกษา บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และดำเนินการในระบบส่งต่อโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะทาง
  2. สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข) / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งเพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดู ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพแก่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เป็นหน่วยบริการด้านที่พักอาศัย อบรมเลี้ยงดูฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการพัฒนา ฝึกทักษะชีวิต ด้านสังคม อารมณ์ด้านการศึกษาและทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมผู้ปกครอง ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน

โดยการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาค ซึ่งจำนวนเงินบริจาคจากบริษัท รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ที่บริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151,400 บาท นอกจากนี้ ยังมีสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ทางศูนย์ดังกล่าวอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 บริษัทได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พาเข้าเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์ทั้งสองแห่ง และได้รับทราบถึงการดำเนินงานของทางศูนย์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรดังกล่าว

 

กิจกรรม CSR ในปีนี้ บริษัทได้รวมพลังทั้งผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปันน้ำใจ ส่งผ่านให้แก่  2 สถานสงเคราะห์ ไปสู่น้องๆ ในความดูแล ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นพลังแห่งความสุขส่งกลับมาและรับรู้ได้ในทันที บริษัทยังคงตั้งมั่น ที่จะจัดกิจกรรมดีๆ ที่มอบรอยยิ้มและความสุขอย่างที่ได้รับในครั้งนี้ ในโอกาสต่อๆไป

Clients, Company, ข่าวสารกิจกรรม

DCORP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ(แถวบนที่5 จากซ้าย)  ประธานกรรมการบริษัท,นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล(แถวบนที่5 จากขวา)รองประธานกรรมการบริษัท, นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์(แถวบนที่4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP      จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Clients, Company, ข่าวสารกิจกรรม

DCORP จับมือ PEA ENCOM จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม

DCORP จับมือ PEA ENCOM จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม

โดยมอบหลอดไฟ LED ให้กับโรงเรียนและสถานที่ราชการ ในจังหวัดนครนายก

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยนายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน มอบหลอดไฟ LED ให้กับโรงเรียนและส่วนงานราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

ระบบสาธารณูปโภค ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆคนในสังคมควรตระหนักและหันมาช่วยกันดูแล โดยเฉพาะไฟส่องสว่างตามสถานศึกษาและส่วนงานราชการที่ต้องบริการประชาชน  บริษัทฯได้เห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ประกอบกับภาวะปัจจุบันทุกหน่วยงาน ต้องช่วยกันประหยัดพลังและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปี 2560  จึงร่วมมือกับ บริษัท พีอีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจ ด้านพลังงานไฟฟ้า ให้การสนับสนุนไฟส่องสว่าง เพื่อมอบให้หลายๆส่วนในสังคมที่ยังคงขาดแคลนไฟส่องสว่าง โดยช่วยสนับสนุนหลอดไฟประหยัดพลังงาน แอล อี ดี มูลค่า 105,000 บาท  ในการนี้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ และส่วนงานราชการ ในจังหวัดนครนายก

กิจกรรม CSR ทางบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยนำความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนและคนในชุมชนและช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป