Clients

Clients, Company, ข่าวสารกิจกรรม

DCORP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ(แถวบนที่5 จากซ้าย)  ประธานกรรมการบริษัท,นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล(แถวบนที่5 จากขวา)รองประธานกรรมการบริษัท, นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์(แถวบนที่4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP      จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Clients, Company, ข่าวสารกิจกรรม

DCORP จับมือ PEA ENCOM จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม

DCORP จับมือ PEA ENCOM จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม

โดยมอบหลอดไฟ LED ให้กับโรงเรียนและสถานที่ราชการ ในจังหวัดนครนายก

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยนายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน มอบหลอดไฟ LED ให้กับโรงเรียนและส่วนงานราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

ระบบสาธารณูปโภค ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆคนในสังคมควรตระหนักและหันมาช่วยกันดูแล โดยเฉพาะไฟส่องสว่างตามสถานศึกษาและส่วนงานราชการที่ต้องบริการประชาชน  บริษัทฯได้เห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ประกอบกับภาวะปัจจุบันทุกหน่วยงาน ต้องช่วยกันประหยัดพลังและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปี 2560  จึงร่วมมือกับ บริษัท พีอีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจ ด้านพลังงานไฟฟ้า ให้การสนับสนุนไฟส่องสว่าง เพื่อมอบให้หลายๆส่วนในสังคมที่ยังคงขาดแคลนไฟส่องสว่าง โดยช่วยสนับสนุนหลอดไฟประหยัดพลังงาน แอล อี ดี มูลค่า 105,000 บาท  ในการนี้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ และส่วนงานราชการ ในจังหวัดนครนายก

กิจกรรม CSR ทางบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยนำความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนและคนในชุมชนและช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

Clients, Company

งานแถลงข่าว “DCORP INNOVATION FOR TOMORROW” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

งานแถลงข่าว  “DCORP INNOVATION FOR TOMORROW”  ณ  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด