DCORP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ(แถวบนที่3 จากซ้าย)  ประธานกรรมการบริษัท,นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล(แถวบนที่3 จากขวา) รองประธานกรรมการบริษัท, นายประจวบ อุชชิน(แถวบนที่2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP      จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท