เมื่อวันที่ 29  พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา คุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมงาน บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสื่อเสียง พร้อมให้บริการสร้างสรรค์คอนเทนต์ออฟไลน์ออนไลน์และ อีเว้นท์ทุกรูปแบบ ได้มีการจัดกิจกรรม” DV8 CSR 2023 เค้ารักไม่เคยจาง ส่งฟางให้น้องงัว “  เพื่อสอดรับนโยบาย  Go Green  ในการก้าวไปสู่องค์กร Zero Waste  อย่างยั่งยืนอีกระดับหนึ่ง

ซึ่งในวันที่25 – 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาทางบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดงาน Couch Lock Thailand 2023 เป็นงาน Music & Community Event ขึ้นใน Concept ฟังดนตรี เสวนา ใกล้ชิดธรรมชาติ จึงมีการใช้วัสดุจากธรรมชาติในการตกแต่งงานดังกล่าว  โดยมี “ฟางอัดก้อน” เป็นวัสดุหลักตกแต่งภายในงาน และเพื่อไม่ให้ทรัพยากรเหล่านั้น กลายเป็นขยะสูญเปล่าไป ทางองค์กรจึงนำฟางอัดก้อน จำนวนกว่า 800 ก้อน ไปมอบให้เป็นอาหารแก่ โค กระบือ ณ มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายค่าอาหารบางส่วนให้แก่ทางมูลนิธิฯ ที่ต้องดูแลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการหรือถูกทารุณกรรม รวมถึงสัตว์ที่ถูกไถ่ชีวิต รวมมากกว่า 700 ตัว

“หนึ่งในธุรกิจหลักของ DV8 คือการจัดกิจกรรม งานอิเวนต์สร้างสรรค์ต่าง ๆ ซึ่งทางองค์กรได้มีการตระหนักถึงการดำเนินกิจการควบคู่ไปกับความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่สามารถได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานขององค์กร

รวมถึงปลูกฝังบุคลากร ให้เกิดสำนึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากชีวิตประจำวันของพนักงานเอง อาทิ เช่น การคัดแยกขยะภายในองค์กร การปลูกป่าชายเลน รวมไปถึงการลดใช้กระดาษเอกสารให้มีจำนวนน้อยลง สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งสำคัญ และจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่องค์กร Zero Waste อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต “ นายณัฐพล เกษมวิลาศ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

สุดท้ายนี้ทางบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จะยังคงมุ่งมั่นที่จะพาธุรกิจเติบโต ไปพร้อมกับความยั่งยืนในสังคม โดยการดำเนินกิจการ ที่คำนึงถึงสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมให้ได้รับผลประโยชน์จากองค์กรให้ได้มากที่สุด

สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกิจและบริการของ DV8 รวมถึงอิเวนต์และแคมเปญที่น่าสนใจต่าง ๆ สามารถติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/dv8thailand/ 
 และ https://bit.ly/3u4nlW4   

#DV8 #DV8Thailand #InstoreAudioMedia #ผู้นำด้านสื่อเสียงและอิเวนต์ #AudioMedia #Activation #entertainment #event #อิเวนต์ #มูลนิธิอนุรักษ์โคกระบือไทยและให้ชีวิตใหม่แก่สัตว์ถูกทอดทิ้ง