นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ(แถวบนที่3 จากซ้าย)  ประธานกรรมการบริษัท,นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล(แถวบนที่3 จากขวา) รองประธานกรรมการบริษัท, นายประจวบ อุชชิน(แถวบนที่2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP      จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท