นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ(แถวบนที่5 จากซ้าย)  ประธานกรรมการบริษัท,นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล(แถวบนที่5 จากขวา)รองประธานกรรมการบริษัท, นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์(แถวบนที่4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP      จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้