ทำบุญบริษัท-ประจำปี-2565

เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ดีวี8 จำกัด มหาชน ได้จัดงานทำบุญบริษัท ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร

โดยมีคุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด มหาชน เป็นประธานในพิธี พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร ซึ่งได้มีการบรรยายธรรม ให้ศีลให้พรแก่พนักงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาปณิธานในการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจและยกระดับบริษัทให้เตรียมก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ดีวี8 ที่ผสมผสานรวมเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงธุรกิจ  พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  เพื่อสร้างคุณค่าให้สังคม สิ่งแวดล้อม และเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมยั่งยืน“

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.dv8.co.th 

www.facebook.com/DV8Thailand 

www.twitter.com/DV8Thailand