02

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์รีแบรนด์โลโก้ใหม่ ให้มีความโดดเด่น แตกต่าง ทันสมัย เหมาะกับ Generation ใหม่ เพื่อมุ่งหน้าสู่การเป็นผู้นำด้าน Tech

คุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใหม่แห่ง DV8 เผยว่า ปี 2022 เป็นปีแห่งการเริ่มต้นเพื่อเดินทางเข้าสู่ การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของบริษัท DV8 จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ เตรียมที่จะเปิดตัวธุรกิจด้านเทคโนโลยี พร้อมวางกลยุทธ์ที่จะทำให้ประเทศไทย เดินหน้าสู่การเป็น Smart City ที่ทำ ให้คุณภาพชีวิตของคนไทยสะดวก และมีความปลอดภัยทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สิน

การรีแบรนด์โลโก้ใหม่ ของ DV8 ในครั้งนี้ จึงเปรียบเหมือนกับการสร้างมิติใหม่ของบริษัท ที่จะทำให้ผู้บริโภคและนักลงทุน สัมผัสได้ถึงภาพลักษณ์ใหม่ ในด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย DV8 รีแบรนด์โลโก้ใหม่ ภายใต้แนวคิดที่สื่อถึง การคิดค้นสร้างสรรค์ ผสมผสานรวมเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสู่สังคม และเพื่อเพิ่มพูนความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงธุรกิจ

D หมายถึง Digital ดิจิตอล เทคโนโลยี และนวัตกรรม

V หมายถึง Visionary & Venture วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่เชื่อมโยงระหว่าง Digital กับ Infinity เข้าด้วยกัน เป็นการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

8 หมายถึง Infinity symbol ไม่มีที่สิ้นสุด ความไม่หยุดนิ่ง ไม่หยุดคิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ โดยใช้สีน้ำเงินและสีทอง ที่เชิ่อมโยง กันเพื่อสื่อถึงการผสมผสานระหว่าง D และ V

 

ในด้านของการออกแบบโลโก้ใหม่ของ DV8 มีรายละเอียดดังนี้

1.ภาพรวมโลโก้ ถูกจัดเรียงให้มีความโดดเด่น แตกต่าง และทันสมัย

2.ตัวอักษร มีความโค้งมน แต่ยังเปี่ยมไปด้วยความเฉียบคม

3.มีการเชื่อมโยงอักษรทั้ง 2 เข้าด้วยกัน และผสานต่อไปยังเลข 8 ที่สื่อถึง Infinity symbol

4.ที่เลข 8 จะสังเกตเห็นเอกลักษณ์บริเวณจุดเชื่อมต่อ ที่มีลักษณะเป็นจุด คล้าย LED บนจอภาพ เพื่อสื่อถึงความเป็น เทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ยังได้เตรียมปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่ ทั้งภาพลักษณ์ ดีไซน์ และการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้อง กับการรีแบรนด์โลโก้ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนให้ได้อย่างตรงจุด พร้อมเปิดตัวธุรกิจใหม่ ด้านเทคโนโลยี เร็ว ๆ นี้

 

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

www.dv8.co.th

Facebook.com/DV8Thailand

Twitter.com/DV8Thailand