CSR-2022-พะเยา_ปกเว็บไซต์

DV8 ผู้นำด้านสื่อเสียง ณ จุดขาย พร้อมให้บริการสร้างสรรค์คอนเทนต์ออฟไลน์ออนไลน์และอีเว้นท์ทุกรูปแบบ ได้จัดกิจกรรม “CSR 2022 ขึ้นเหนือ เพื่อน้อง” นำโดยนายณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) เดินทางไปส่งต่อเทคโนโลยีและส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดี เรียนดีและยากไร้ถึง 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม และโรงเรียนบ้านปัว อ.ปง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามภารกิจของ DV8 ที่ว่า “เรามุ่งหวังที่จะนำประสบการณ์สูงสุด  และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์สู่สังคม” โดยส่งมอบเครื่องโปรเจ็คเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 30,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนประพฤติดี เรียนดีแต่ยากไร้ ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน เป็นจำนวน 20,000  บาท รวมมูลค่า 50,000 บาท ให้แก่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  

นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปัว เพื่อปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ มูลค่า 65,300 บาท พร้อมมอบชุดนักเรียน ชุดพละ จำนวน 90 ชุด และทุนการศึกษาจำนวน 45 ทุน (ทุนละ 1,000 บาท) ให้แก่นักเรียนประพฤติดี เรียนดีแต่ยากไร้ มูลค่า 77,135 บาท อีกทั้งยังมอบหนังสือห้องสมุดและอุปกรณ์การเรียน มูลค่า 10,000 บาท พร้อมส่งต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด เป็นจำนวน 7,565 บาท ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมด 160,000 บาท  

“…ผมหวังว่าโครงการ CSR ของ DV8 ในครั้งนี้ จะเป็นการมอบโอกาสสร้างรากฐานการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็ก ๆ ในวันข้างหน้า และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดภาระผู้ปกครอง พัฒนาคุณภาพห้องเรียน ช่วยส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นายณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว 

สุดท้ายนี้ DV8 จะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ CSR พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในโอกาสต่อไป รวมถึงมุ่งมั่นที่จะพาธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนในสังคม โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผสานเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาเพิ่มพูนในธุรกิจให้คงอยู่ต่อไป 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/dv8thailand/  

และ https://bit.ly/3u4nlW4