บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023) ณ ห้องประชุม The Pavilion 1-2 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

โดยมีคุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) พร้อมคณะกรรมการ เข้าประชุมร่วมกัน และยังได้มีการจัดประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ในที่ประชุมได้เสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้