Author: dcorpadmin

Investor Relationship

DCORP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ(แถวบนที่3 จากซ้าย)  ประธานกรรมการบริษัท,นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล(แถวบนที่3 จากขวา) รองประธานกรรมการบริษัท, นายประจวบ อุชชิน(แถวบนที่2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP      จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท

 

Uncategorized

ดีคอร์ปมอบพลัง ปันน้ำใจ

โครงการมอบทุนอาหารกลางวันและค่าใช้จ่าย ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก  และ สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข)

 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ดีคอร์ปมอบพลัง ปันน้ำใจ โดยนายประจวบ อุชชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเยี่ยมชม พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่สถานสงเคราะห์ 2 แห่ง คือ

  1. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ(เพื่อคนพิการ) ประจำจังหวัดให้เป็นสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการการศึกษา บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และดำเนินการในระบบส่งต่อโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะทาง
  2. สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข) / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งเพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดู ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพแก่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เป็นหน่วยบริการด้านที่พักอาศัย อบรมเลี้ยงดูฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการพัฒนา ฝึกทักษะชีวิต ด้านสังคม อารมณ์ด้านการศึกษาและทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมผู้ปกครอง ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน

โดยการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาค ซึ่งจำนวนเงินบริจาคจากบริษัท รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ที่บริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151,400 บาท นอกจากนี้ ยังมีสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ทางศูนย์ดังกล่าวอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 บริษัทได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พาเข้าเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์ทั้งสองแห่ง และได้รับทราบถึงการดำเนินงานของทางศูนย์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรดังกล่าว

 

กิจกรรม CSR ในปีนี้ บริษัทได้รวมพลังทั้งผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปันน้ำใจ ส่งผ่านให้แก่  2 สถานสงเคราะห์ ไปสู่น้องๆ ในความดูแล ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นพลังแห่งความสุขส่งกลับมาและรับรู้ได้ในทันที บริษัทยังคงตั้งมั่น ที่จะจัดกิจกรรมดีๆ ที่มอบรอยยิ้มและความสุขอย่างที่ได้รับในครั้งนี้ ในโอกาสต่อๆไป

Uncategorized

DCORP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ(แถวบนที่5 จากซ้าย)  ประธานกรรมการบริษัท,นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล(แถวบนที่5 จากขวา)รองประธานกรรมการบริษัท, นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์(แถวบนที่4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP      จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Uncategorized

DCORP จับมือ PEA ENCOM จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม

DCORP จับมือ PEA ENCOM จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม

โดยมอบหลอดไฟ LED ให้กับโรงเรียนและสถานที่ราชการ ในจังหวัดนครนายก

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยนายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน มอบหลอดไฟ LED ให้กับโรงเรียนและส่วนงานราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

ระบบสาธารณูปโภค ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆคนในสังคมควรตระหนักและหันมาช่วยกันดูแล โดยเฉพาะไฟส่องสว่างตามสถานศึกษาและส่วนงานราชการที่ต้องบริการประชาชน  บริษัทฯได้เห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ประกอบกับภาวะปัจจุบันทุกหน่วยงาน ต้องช่วยกันประหยัดพลังและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปี 2560  จึงร่วมมือกับ บริษัท พีอีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจ ด้านพลังงานไฟฟ้า ให้การสนับสนุนไฟส่องสว่าง เพื่อมอบให้หลายๆส่วนในสังคมที่ยังคงขาดแคลนไฟส่องสว่าง โดยช่วยสนับสนุนหลอดไฟประหยัดพลังงาน แอล อี ดี มูลค่า 105,000 บาท  ในการนี้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ และส่วนงานราชการ ในจังหวัดนครนายก

กิจกรรม CSR ทางบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยนำความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนและคนในชุมชนและช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

Uncategorized

งานแถลงข่าว “DCORP INNOVATION FOR TOMORROW” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

งานแถลงข่าว  “DCORP INNOVATION FOR TOMORROW”  ณ  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

 

 

Uncategorized

ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและธุรกิจมีเดียคอนเทนท์ นำโดย นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นั่งที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ณ ห้องเดอะแชมเบอ ชั้น B โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Uncategorized

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ (ที่6จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ (ที่5จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ (ที่5จากขวา) รองประธานกรรมการ และนายอภิเชฐ ปุสรี (ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯร่วมลงทุนตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร์ กับ Hainan Yingli New Energy Resources หรือ Yingli ณ ห้องครีบูน โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้

Uncategorized

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบจักรยาน 100 คัน และผ้าห่ม 100 ผืน

แบ่งปันสังคม นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ (คนที่4จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP พร้อมด้วย นายสุรพล อุทินทุ (คนที่5จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบจักรยาน 100 คัน และผ้าห่ม 100 ผืนให้กับเด็กที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในอุปถัมภ์ของ พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ณ วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้

Uncategorized

`ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น` พลิกชีวิต ยกระดับมาตรฐานเกษตรกรดอยปางขอน

จากไร่กาแฟเล็กๆ และชาวเขาคู่หนึ่ง จนเป็นพื้นที่ปลูกกาแฟตัวอย่าง ‘ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์‘ หัวเรือใหญ่แห่ง ‘ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น’ พลิกชีวิต ยกระดับมาตรฐานเกษตรกรดอยปางขอนสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน 

 

แนวเขาน้อยใหญ่ทอดตัวสลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกแห่งดินแดนเหนือสุดประเทศไทย ‘ดอยปางขอน’ ถูกปกคุลมไปด้วยไร่กาแฟหลากหลายสายพันธุ์ ที่เกษตรกรชาวเขาส่วนใหญ่ได้ปลูกขึ้นเพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น แต่กว่าที่พื้นที่ปลูกกาแฟเหล่านี้จะขยายตัวได้ บุคคลหนึ่งที่เป็นเสมือนคนที่คอยผลักดัน และสนับสนุนเกษตรกรชาวเขาเหล่านี้ ‘ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์’ ประธานกรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORPคือคน ๆ นั้น
คุณภัทรศักดิ์พูดถึงจุดเริ่มต้นว่า ‘ผมเดินทางขึ้นมาพักผ่อนที่ดอยปางขอนหลายครั้งเพื่อพักผ่อน จนได้พบกับร้านกาแฟรสชาติดีของชาวเขาเผ่าอาข่าคู่หนึ่ง จึงตัดสินใจชวนมาเปิดร้านกาแฟอยู่ที่รีสอร์ท แต่ต้องใช้เวลานานถึง 6 ปีจึงสำเร็จ หลังชาวเขาคู่นั้นลงมาขอยืมเงินไปมัดจำกาแฟจากชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนมากว๊านซื้อไป จึงได้ตัดสินใจช่วยเหลือ และให้ชาวเขาทั้งคู่มาปลูกกาแฟที่รีสอร์ท และนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุน รวมถึงพัฒนาการปลูกกาแฟให้กับเกษตรกรชาวเขาในพื้นที่’
ที่ผ่านมาเป็นเวลากว่า 7 ปี ที่คุณภัทรศักดิ์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุน และพัฒนาการองค์ความรู้ของเกษตรกรในการปลูกกาแฟด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงของตนเอง จนถึงปัจจุบันจึงได้ถ่ายทอด และปลูกฝังเจตนารมณ์นี้ไปยังผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือDCORP ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชีวิตเกษตรไร่กาแฟ ด้วยการให้วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟเข้าไปให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับอุตสาหกรรมกาแฟอย่างครบวงจรเพื่อคุณภาพตั้งแต่การปลูก การเก็บเมล็ดกาแฟ การคั่ว ไปจนถึงขั้นตอนการชงกาแฟให้มีรสชาติหอม อร่อย และคงที่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการทำให้มาตรฐานกาแฟไทย และทำให้กลายเป็นไร่กาแฟตัวอย่าง เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่สำคัญ และทำให้ดอยปางขอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวบูรณาการเชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย
‘ที่ผ่านมาผมเห็นปัญหาของชาวเขาตั้งแต่การปลูกกาแฟ การคัดแยก ทำให้มาตรฐานกาแฟเข้าสู่ระดับสากลไม่ได้ ผมจึงมีการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เท่าที่พอจะทำได้ด้วยกำลังทั้งหมดที่ผมมี จนหลังจากที่ได้เข้ามาที่ DCORP ผมก็ได้พาน้อง ๆ มาสัมผัสกับเกษตรกรที่นี่ และได้ถ่ายทอดให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเกษตรกรทั้งด้านการพัฒนาองค์ความรู้โดยผู้เชียวชาญ รวมถึงการจัดกิจกรรมดนตรี ศิลปะ และประกวดกาแฟ เพื่อนำเงินมาสนับสนุนชาวไร่กาแฟ และพัฒนาดอยปางขอน เพื่อให้ชาวเขาอยู่ในอาชีพนี้ ให้วัยรุ่นชาวเขากลับมาปลูกกาแฟ เพื่อให้ที่แห่งนี้เป็นสังคมที่ดีสำหรับเกษตรกรชาวเขา’นายภัทรศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย
ถึงแม้ว่าการยกระดับเกษตรกรชาวเขา พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานกาแฟของไทยจะไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้ในระยะเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี แต่อย่างน้อย ๆ ‘ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์’ และบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปสนับสนุนเกษตรกร และพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป