กิจกรรมปี 2564

DV8
Fluidity in Motion for Future Growth

Public
Presentation

แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C”

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564; 14.15 น.

Public
Presentation

แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C”

วันที่ 26 สิงหาคม 2564; 11.15 น.

Public
Presentation

แนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564; 10.00 น.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

จัดประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)

วันที่ 21 เมษายน 2564; 10.00 น.

กิจกรรมที่ผ่านมา

วันที่ กิจกรรม สถานที่ เอกสารประกอบ
21-06-2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2560 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร
27-04-2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องแชมเบอร์ ชั้น B โรงแรมเอส 31 สุุขุมวิท เลขที่ 545 ซอย สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
29-04-2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ณ ห้องคีรีบูน ชั้น 1 โรงแรมโฟร์วิงส์ เลขที 40 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
15-02-2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร