11-7-2565_อิทธิพลของดนตรีส่งผลต่อ-for-web

ดนตรีมีส่วนช่วยส่งเสริมการรับรู้อารมณ์ ความรู้สึก และความคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวกที่ส่งผลต่อการรับรู้ของคนผ่านประสาทสัมผัสทางการได้ยิน เป็นเครื่องมือทางสังคมในการสื่อสารและตอบสนองในการรับรู้นั้นออกมาเป็นคำพูดหรือการแสดงออกทางพฤติกรรม อารมณ์และความรู้สึก
.
เสียงที่ดีเมื่อได้ยินนั้นก่อให้เกิดความสุข ความรู้สึกเชิงบวก ส่งผลต่อไปยังร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบคลื่นความถี่ของเสียงและแหล่งที่มาของเสียง เช่น เสียงดนตรี เสียงบรรยากาศสภาพแวดล้อม หรือเสียงพูด อีกทั้งยังเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการกระตุ้นพฤติกรรมของลูกค้าอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติ
.
🛒ดังนั้นการสร้างสื่อเสียง ณ จุดขาย ในห้างฯ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านสะดวกซื้อ เพื่อช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์เป็นที่จดจำต่อลูกค้าจึงมีความสำคัญมาก นอกจากจะเป็นการโปรโมทสินค้าโดยใช้เสียงเพลงสั้น ๆ ให้ผู้ฟังจดจำแบรนด์แล้ว ยังสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ได้อย่างครบถ้วน ทีสำคัญยังเป็นสื่อเพียงชนิดเดียว ที่กด Skip ไม่ได้ ไม่ว่าผู้ฟังจะยืนอยู่ตรงไหนก็สามารถรับรู้เรื่องราว โปรโมชั่น หรือสินค้าของแบรนด์ได้ง่าย ๆ
.
📌สิ่งสำคัญ! หากคุณสนใจอยากสร้างแบรนด์ให้มีเอกลักษณ์เป็นที่จดจำ
DV8 In-Store Radio Media บริการสื่อเสียง ณ จุดขาย🔉🎵
ที่มีเครือข่ายในห้างสรรพสินค้ากว่า 7,000 สาขาทั่วประเทศ
การันตี! ส่งเสียงถึงผู้ฟังได้มากกว่า 50 ล้านคน!
.
พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ‼
📣รับส่วนลดทันที สูงสุด 30%‼
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด **
.
สนใจสื่อวิทยุภายในห้าง ติดต่อ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
☎092-496-3377
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก! 👉https://bit.ly/3ORhKKG

ℹ️ขอบคุณข้อมูล

  • คุณประพจน์ สมรรถไท และดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับข้อมูลเรื่องอิทธิพลของดนตรีที่ส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึก
  • CR. Alvin, J. (1966). Music therapy. London: John Bake.