News

News, ข่าวสารกิจกรรม, ข่าวสารบริษัท

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมการใช้งานระบบ Employee Self Service ด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมการใช้งานระบบ Employee Self Service ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถทำรายการต่าง ๆ ภายในองค์กรได้ด้วยตนเอง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน และเพื่อสร้างความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของพนักงาน โดยเปิดให้พนักงานเข้าฟังการอบรมการใช้ระบบทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อความสะดวกของพนักงานที่อยู่ในระหว่างการทำงานนอกสถานที่

.

การจัดการอบรมการใช้งานระบบ Employee Self Service ด้านทรัพยากรบุคคล ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ระบบของพนักงานได้อย่างครบถ้วน ทำให้พนักงานทุกท่านพร้อมใช้งานระบบ Employee Self Service ได้ทันทีหลังจบการอบรม

.

สามารถกดติดตาม และร่วมพูดคุยกับเราได้ที่

Inbox: https://m.me/dv8thailand

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.dv8.co.th/

#DV8 #DV8Thailand #instoreradiomedia #audiomedia #สื่อเสียงณจุดขาย #EmployeeSelfService

Company, News, ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์, ข่าวสารบริษัท

DV8 จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ไฟเขียวอนุมัติผ่านทุกวาระ

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023) ณ ห้องประชุม The Pavilion 1-2 โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

โดยมีคุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) พร้อมคณะกรรมการ เข้าประชุมร่วมกัน และยังได้มีการจัดประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ผ่านช่องทางออนไลน์

ในที่ประชุมได้เสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงรายงานทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้

News, ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมตอบแบบสอบถามของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ผู้โชคดี ได้รับรางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน Thai Smile ไป-กลับ ทั่วประเทศไทย จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง (รวมมูลค่า 15,600 บาท)

• น.ส.พฤกษา ไชยชมภู

**หมายเหตุ

*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อติดต่อรับของรางวัล
*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นผู้ชำระภาษีสนามบินเอง
*ตั๋วเครื่องบิน สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 เท่านั้น

ผู้โชคดี ได้รับรางวัลที่ 2 กระเป๋าเก๋ ๆ จาก ธ.ก.ส. จำนวน 200 รางวัล (มูลค่า 199 บาท) สำหรับทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามลำดับที่ 1-200 เท่านั้น

*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกระเป๋า ธ.ก.ส. ลำดับที่ 1-200 ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งของให้ถึงบ้านของท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้

เกษิณี กิ่งนอก

แววตา  ขาวขำ

สมใจ ลิขิตรัตนพิศาล

นภาพร เทิ้งกิ่ม

กรวิการ์  ไพ​สมบูรณ์​

วรพรต เทพวรรณ

วัฒนา หัถตจักร

ชำนาญ นุชนงค์

บุบผา ยั่งยืน

วันอายุ-ปูซู

ณัญฑกานต์  อ่วมตานี

กชพร คู่วิรัตน์

กฤตภาส วารี

ณัฎฐ์  ขนรกุล

ประภาพรรณ วงศ์ตันยะ

ศราวุธ อินทร์เผ่า

อานนท์ หวานเสนาะ

พรพรรณ เชาวนะพงษ์

ชนาณา นามประมา

ชุติมณฑน์ ประถมด้วง

ญารดา ประสมทองแท้ 

รัชนี แซ่ตั้ง

ขวัญข้าว ขจรเทพกุล

ชัยวุฒิ เจริญวงศ์

เมธิณี ปันแก้ว

มนัส ผ่องผุด

ยุพิน นิลเปี่ยม

กนกวรรณ หวังศิริวัฒนา

พิสิฐ หวังศิริวัฒนา

นิยุตา หวังศิริวัฒนา

พิมพ์มาดา  สัมปัตยานนท์

ชินทัต เนตรทิม

จรัสศรี พรหมศักดิ์

ลัดดาวรรณ ศรีเมือง

ญาณิศา พ่วงแพ

อุดมศักดิ์ สุดใจดี

กันตพัฒน์ พลาดสุ

ฐานิตย์ เอื้อพุทธจรรยา

จิรโรจน์ ปลาทอง

ณภาภัช คุณธรรมเอก

สุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา

นันทนา โสดขุนทด

ธิดารัตน์ หวังวโรดม

สุภาพร โสดขุนทด

อภิวัฒน์ สิทธินุกูลชัย

ฐิติภูมิ เพ็ชรสังข์ฆาต

ธนกฤต ศฤงคารเจษฎา

วัฒนกุล สิทธินุกูลชัย

ชาญวิทย์ เสริมพล

พรนิภา เสนาะคำ

นัยนา  ดีสมุทร์

ศิราวรรณ ขุนเณร

ชนิดา หุ่นนอก

ธารา​ คุณ​า​นพรัตน์​

สมศักดิ์​ อรุณ​พิบูลย์​

ทิพย์วรรณ ไชยชุมพล

สุภัทรา ตงเจริญ

ณัฐพงษ์ ดาราโชติ

ประสิทธิ์  อนุกูลวิทยา

นางสาวจิตติมา  แก้วงาม

จุฑารัตน์ ช่วยรัตน์

ญาณิชศา​ น​วน​นิ่ม​

ขวัญหทัย รัตนกูล

ปรารถนา อยู่เจริญ

พรทิพย์ บุญญาณ

พจนา สุรีย์กว้างจักร์

จรัล พูลสำราญ

ภาวินี จีนด้วง

พจนา เลิศคุณากรกิจ

ฐิตานันท์  นพเมธ

วลีวัล ด้วงแก้ว

น้ำฝน​ บ้วน​เต้​

รัตนาภรณ์ แสนหล้า

จตุพล แสงปาก

ประภัสสร แกล้วกล้า

วุฒิชัย ป้อมฝั้น

วิภา จินดาหลวง

ประภัสสร บัวภาเรือง

มีชัย แสงปาก

สุปรียา ปานคงคา

จิราวรรณ สมพรมทิพย์

นารินทร์  ภูสีม่วง

กัลยกร ศรีวิลัยสกุล

นงนุช วชิระชัย

สมบูรณ์ เอี่ยมสอาด

น้ำฝน การบรรจง

กัญญาณัฐ เลิศเทอดสกุล

ปิยนุช โหมาศวิน

ทองย้อย เรือนคำ

ธิติมา ช่องกลาง

ผกามาศ อินทร์ยัง

จิราภรณ์ พัดดำ

เจษธวัช​ คชถิ่น

จรูญรัตน์ นวลมณี

มนูญ วิศวานุภาพ

สมศักดิ์ สินนิธิส

มัณฑนา อภิรมย์สรรค์

กามีล๊ะ สามะ

รจนา แก่นจันทร์

สุจิรา รัตนนิรันดร์

กัลยา รุ่งโรจนารักษ์

สุไฮดา รอเหมมัน

ปัญญา ชำนาญ

โรจนา คะเณ

น.ส.พฤกษา ไชยชมภู

วรรนิดา  สายศิลป

ณัชพล บุณยเกียรติ

อัณชยารัศมิ์  ศรีสุนทรไท

นูรีมาน สาและ

เวณิกา วันครรชิต

พรทิพย์ อินสด

กนกภรณ์ กุลกรินีธรรม

ศตพล ชมโพธิ์สอน

ณัชชา นิลตะจินดา

นภาพร ตุลสุข

ผานิต  เทพช่วยสุข

ลัดดา ไกรวศิน

สุพัตรา แซ่โค้ว

โตเกียวใส่ไข่ ซะงั๊น ศศิชา แสงสว่าง

ปทุมพร  แสงสว่าง

ปรานี แก้วนิพนธ์

พรรณทวี อ่อนตระกูล

อิทธิพงศ์ ลมุนพันธ์

จิตรลดา​ ตุ​ลสุข​

นาฎยา กลิ่นสังข์

สายพิน พิมพา

จิณัฐตา ธีระนันทกุล

สุจิตรา ทัดเที่ยง

พิศิษฐ  อินทรสีงขนาวิน

รจนา หวามา

ประณัยยา ศรีมาฤทธิ์

พรหมพร เฉลิมศรีสุรัตน์

สุภาพ โขมพัตร

ชยุต ศิลาบุตร

วีระชัย อำนวยรุ่งเรือง

กรณิช ละสา

จิตติชาติ ป้อมเพชร

รัตนา รวมศิลป์

ธันยาพร จานทอง

สุชาติ รัชดา

นัชชา อิ่มสบาย

รุ่งรัสรา ประชาธนานุกิจ

ลิต้า ชัยยารัตน์

นางสาวอุมารินทร์ แก้วกลาง

อรวรรณ บุญรอด

พีรพงษ์ ศรีมาฤทธิ์

สมหมาย แป้นปราณีต

กัณฐชา ไกรสวัสดิ์

นูรยานา   เป๊าะสา

ศศิวิมล  เผือไชยศรี

สราวุธ​ มาลยะมาลย์

ชัยยะพร  แสงเรืองรอบ

ศรีนวล ร่วมพุ่ม

วิไลลักษณ์ จิตต์จุฬานนท์

มาลี​เรือนแก้ว​

อารยา สีบัวโคม

นุสรา เอี่ยมบุตร

อามีเนาะ ปูแทน

รุสมี เอียดบู

รุ่งทิพย์  ขวัญชัยพรประชา

อัญธิชา ศรีศิลปศาสตร์

ศิริพร อรุณสิงคะ

สรินทร์ รุ่งแสงอโณทัย

กำพล อุปโย

อัจฉราพรรณ อนันทะรัตน์

สุมาลี กรัยจินดาภรณ์

วราภรณ์ ดอกไม้

เอกพจน์ ศรีสำรี

นิหายาตี มะยีแต

Wanlapa ​Kolitawong​

ช่อทิพย์ เอี่ยมโหมด

เอกชัย ชินเทศน์

อุไรพร กันตังกุล

นิภาธร สุ่มเงิน

ปัทมา พิมลนันทรัตน์

สุปราณี หมู่พงศ์สุวรรณ

กฤษติยา จิตรโชติ

มุกดา​ พุ​ท​โสภา​

สุพจน์   แก้วพงศ์

วศิน อภิรติกุล

ชุติมา มีเพียร

ขนิษฐา อริยะเครือ

รัชนีกร เศิกกันยา

พัชรี บุญจันทร์

นรารัตน์ คงศิริพัฒนา

สำรวย ต่วนสงัด

อรรัตน์ ต่วนสงัด

จิตรลดา จิระวงศ์อร่าม

กนกพร จิระวงศ์อร่าม

ชญาดา อุดมเจริญพัฒนา

ณัฎฐชัญญ์  เผื่อนอาษา

นางณัฏฐา   ใจสมานมิตร์

ชวิศา บุญลักษณาวงศ์

ว​รินทร์​ธร​ ช​ลชาติ​อภิ​วิ​ชญ​์​

ธวัชชัย สนุกแสน

สุภิญญา ดวงวะนา

ฐานิตดา ดนุทรัพย์

ประทิน มั่นทับ

อินทิรา โยธาสุข

ศันสนีย์ แข็งแรง

Happy-Friday_web01
News, ข่าวสารกิจกรรม, ข่าวสารบริษัท

DV8 จัดกิจกรรม Happy Friday เติมพลัง เติมความสุขให้คนทำงาน

Work Hard Play Harder

ทำงานมาหนัก ถึงเวลาพักก็ต้องสนุกให้สุดเหวี่ยง!

.

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม Happy Friday ขึ้น

เพื่อละลายพฤติกรรม สร้างความสัมพันธ์ให้แก่พนักงานบริษัททุกคน

บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานและใส่ใจในทุก ๆ ด้าน

ทางด้านสุขภาพ บริษัทก็ได้จัดหาหมอนวดมืออาชีพมาให้บริการนวดคอ บ่า ไหล่ ให้พนักงาน

ทางด้านอาหารการกินก็จัดเต็ม ทั้งซูชิ ซาชิมิ พิซซ่า ไก่ทอด และเครื่องดื่มให้เลือกมากมาย

.

ไฮไลต์ของงานนี้คือ คุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่มาร่วมเล่นเกมกับพนักงาน พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลให้ทีมผู้ชนะเกมการแข่งขันแบบจุใจ

.

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะ Happy Friday ยังมีเรื่องให้พนักงานทุก ๆ คนได้ Happy ไปอีกขั้น กับการมอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางให้ทุก ๆ คน คนละ 2,000 บาท! เรียกได้ว่าทำเอาพนักงานยิ้มกันไม่หุบเลยทีเดียว

.

สุดท้ายคุณณัฐพล ได้มีการพูดคุยกับพนักงานในเรื่อง Toxic Office Environment (สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษในการทำงาน) ที่เป็นปัญหาของทุกที่ และทุกคน ทำให้เครียด หมดพลัง และซึมเศร้า ทำให้พนักงานไม่อยากมาทำงาน เพื่อร่วมมือกันหาหนทางที่จะปรับปรุง แก้ไข เพื่อไม่ให้ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) เกิดเป็น Toxic Workplace สำหรับทุก ๆ คน

.

สามารถกดติดตาม และร่วมพูดคุยกับเราได้ที่

Inbox: https://m.me/dv8thailand

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.dv8.co.th/

PR-อร่อยทัวร์ลง-EP2_03
News, ข่าวสารกิจกรรม

ทัวร์กินฟรีกลับมาอีกครั้ง DV8 ร่วมกับเพจมนุษย์เมือง จัดกิจกรรม อร่อยทัวร์ลง EP.2 UNLOCK สายหวาน บุกร้านคาเฟ่

วันเสาร์ที่ 23 ก.ค. ที่ผ่านมา บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสื่อเสียง ณ จุดขาย พร้อมให้บริการสร้างสรรค์คอนเทนต์ออฟไลน์ ออนไลน์และอีเว้นท์ทุกรูปแบบ ได้ร่วมกับ Facebook fan page มนุษย์เมือง จัดกิจกรรม“อร่อยทัวร์ลง” EP.2 Unlock สายหวาน พาผู้โชคดีกว่า 30 ท่านไปรับประทานอาหาร กับ “ติช่า กันติชา” ดารานักแสดงและนางแบบสาวผิวน้ำผึ้ง ที่เปลี่ยนลุคสุดแซ่บให้มาในธีมสายหวาน และบล็อกเกอร์สายถ่ายภาพชื่อดัง “แฟนช่างภาพ” ที่มีผู้ติดตามกว่า 8.9 แสนคน พร้อมด้วยพิธีกรจอมพลัง “แจ๊คไรเดอร์” รับบทเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ELDER AND BETTER คาเฟ่และบาร์ในสวนสุดคูลย่านตลิ่งชัน 

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมและทีมงานทุก ๆ คน ได้ผ่านการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมโดยทีมแพทย์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อไม่ได้อยู่ที่โต๊ะอาหาร 

บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ลูกทัวร์ผู้เข้าร่วมงานได้รับประทานอาหารอร่อย พร้อมด้วยเครื่องดื่มและของหวานรสชาติเยี่ยม และที่สำคัญ ยังมีของรางวัลเป็น Gift Voucher แจกให้ลูกทัวร์ผู้โชคดี สำหรับการมารับประทานอาหารและเครื่องดื่มในครั้งต่อ ๆ ไปอีกด้วย 

สุดท้ายนี้ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ต้องขอขอบคุณ “เจ้าสัว” “Allowrie Thailand” และ “เต้าหู้ไข่ไก่ตรานางพยาบาล” ที่ร่วมสนับสนุนพาผู้โชคดี 30 ท่านไปรับประทานอาหารและเครื่องดื่มมื้ออร่อยในครั้งนี้ 

สำหรับครั้งต่อไป DV8 และ เพจมนุษย์เมือง จะพาผู้โชคดีไปทัวร์ลงกันที่ไหน สามารถติดตามได้ที่ Facebook fan page มนุษย์เมือง และ DV8 Thailand 

www.facebook.com/ManudDV8 

https://www.facebook.com/dv8thailand

CSR-2022-พะเยา_ปกเว็บไซต์
Company, News, ข่าวสารกิจกรรม

DV8 จัดกิจกรรม CSR 2022 ขึ้นเหนือ เพื่อน้อง มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน จ.พะเยา

DV8 ผู้นำด้านสื่อเสียง ณ จุดขาย พร้อมให้บริการสร้างสรรค์คอนเทนต์ออฟไลน์ออนไลน์และอีเว้นท์ทุกรูปแบบ ได้จัดกิจกรรม “CSR 2022 ขึ้นเหนือ เพื่อน้อง” นำโดยนายณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) เดินทางไปส่งต่อเทคโนโลยีและส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ประพฤติดี เรียนดีและยากไร้ถึง 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม และโรงเรียนบ้านปัว อ.ปง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา 

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามภารกิจของ DV8 ที่ว่า “เรามุ่งหวังที่จะนำประสบการณ์สูงสุด  และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์สู่สังคม” โดยส่งมอบเครื่องโปรเจ็คเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 30,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนประพฤติดี เรียนดีแต่ยากไร้ ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 20 ทุน เป็นจำนวน 20,000  บาท รวมมูลค่า 50,000 บาท ให้แก่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  

นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปัว เพื่อปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ มูลค่า 65,300 บาท พร้อมมอบชุดนักเรียน ชุดพละ จำนวน 90 ชุด และทุนการศึกษาจำนวน 45 ทุน (ทุนละ 1,000 บาท) ให้แก่นักเรียนประพฤติดี เรียนดีแต่ยากไร้ มูลค่า 77,135 บาท อีกทั้งยังมอบหนังสือห้องสมุดและอุปกรณ์การเรียน มูลค่า 10,000 บาท พร้อมส่งต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด เป็นจำนวน 7,565 บาท ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งหมด 160,000 บาท  

“…ผมหวังว่าโครงการ CSR ของ DV8 ในครั้งนี้ จะเป็นการมอบโอกาสสร้างรากฐานการศึกษาเพื่ออนาคตของเด็ก ๆ ในวันข้างหน้า และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดภาระผู้ปกครอง พัฒนาคุณภาพห้องเรียน ช่วยส่งเสริมให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นายณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว 

สุดท้ายนี้ DV8 จะยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการ CSR พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศในโอกาสต่อไป รวมถึงมุ่งมั่นที่จะพาธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับความยั่งยืนในสังคม โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผสานเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาเพิ่มพูนในธุรกิจให้คงอยู่ต่อไป 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/dv8thailand/  

และ https://bit.ly/3u4nlW4  

Artboard 8 copy
News

Mastercard เปิดตัว ระบบชำระเงินแบบ Biometric

เร็ว ๆ นี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องพกบัตรเครดิต หรือหยิบโทรศัพท์ออกมาสแกนจ่ายเงินกันแล้ว!

ล่าสุด Mastercard ผู้ให้บริการเครือข่ายชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลก ได้เปิดตัวเครื่องมือสำหรับชำระเงินแบบ Biometric

ระบบการชำระเงินแบบใหม่นี้ จะช่วยในเรื่องของสุขอนามัยและสร้างความปลอดภัยให้ลูกค้ามากขึ้น โดยลูกค้าเพียงมองกล้อง หรือยกฝ่ามือขึ้นมาที่กล้อง ก็เพียงพอต่อการชำระเงินตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าแล้ว

โครงการนี้จะเริ่มใช้งานครั้งแรกในประเทศบราซิล และหากได้รับการตอบรับที่ดี ทาง Mastercard ก็ได้มีการวางแผนที่จะทดสอบฟีเจอร์นี้ในตะวันออกกลางและเอเชียอีกด้วย

“เป้าหมายของเราคือการทำให้การช้อปปิ้ง เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้บริโภค โดยมอบทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ดีที่สุดให้พวกเขา”

Ajay Bhalla ประธานฝ่ายไซเบอร์และข่าวกรองของ Mastercard

DV8 เชื่อว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ การช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ จะมีความสะดวก ปลอดภัย และเปิดโลกใหม่ ๆ ให้เหล่านักช้อปได้ไปลองใช้ระบบ Biometric checkout กันอย่างแน่นอน เตรียมยิ้มสวย ๆ ให้กล้องได้เลย!

ประสบการณ์การช้อปปังไม่หยุด

แบรนด์ยิ่งต้องแข่งขันมากขึ้น! เลือกช่องทางการโฆษณาที่ได้ผลจริง ส่งตรงถึงลูกค้าได้ถูกที่ ถูกเวลา

สร้างแบรนด์ของคุณให้มีเอกลักษณ์ด้วยสื่อเสียง ให้ลูกค้ารับฟังเพลงของคุณได้ไม่มีเบื่อ 

ก้าวข้ามการตลาดด้วยภาพ สู่การเป็นแบรนด์เสียงที่เข้าถึงอินไซต์ของลูกค้าได้มากกว่าที่เคย 

สนใจสื่อวิทยุภายในห้าง ติดต่อ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) 

☎ 0924963377 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! 

👉 https://bit.ly/3sFEKno 

#DV8 #DV8Thailand #instoreradiomedia #audiomedia #สื่อเสียงณจุดขาย #mastercard #biomerticcheckout

.

ที่มา https://www.retaildive.com/news/mastercard-biometric-checkout-retailers/624056/

3-5-2565_คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม_Web01
News

ทำธุรกิจยุคใหม่ ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา เป็นวัน Earth Day (วันคุ้มครองโลก) 

รู้อะไรกันไหมว่า ปี 2022 นี้ วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมขึ้นมากกกกกกกกกก 

จากการสำรวจของ Grocery Gazette พบว่า ประชากรกลุ่ม Gen Z หันมาให้ความสนใจสินค้าหรือบริการที่มีการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นถึง 65% 

ส่งผลให้แบรนด์ต่าง ๆ รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ต ต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่กลุ่ม Gen Z กำลังอินอยู่ในตอนนี้ ซึ่งในวัน Earth Day 2022 ที่ผ่านมา มีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังนี้ 

ร้านขายของชำแบบเติมได้ 

หลายประเทศในยุโรปเริ่มมีร้านขายของชำแบบเติมได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกจากแพ็คเกจสินค้าต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมให้ลูกค้านำบรรจุภัณฑ์มาเองเพื่อซื้อสินค้า 

ขนส่งปลอดคาร์บอน 

Tesco เริ่มใช้ระบบขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกพลังงานแบตเตอรี่ ที่ช่วยลดการใช้คาร์บอน สาเหตุหลักของการทำลายชั้นบรรยากาศโลกได้ และวางแผนจะสร้างระบบขนส่งถึงบ้านแบบใช้ไฟฟ้า 100% ในอนาคต 

ลดขยะอาหาร 

Tesco, Ocado และ Southern Co-op ลบป้าย “Best before dates” (ดีที่สุดในวันที่…) ออกจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และเปลี่ยนเป็นป้าย “safe to eat after this date” (ปลอดภัยจนถึงวันที่…) และแนะนำให้ลูกค้าทดสอบวันหมดอายุด้วยการดมกลิ่นสินค้าแทนการดูฉลากเพื่อลดปริมาณขยะอาหารที่จะถูกทิ้ง 

อาหาร (เนื้อ) จากพืช 

ด้วยเหตุผลด้านจริยธรรมและสิ่งแวดล้อม ทำให้สองปีที่ผ่านมาอาหารจากพืชได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก ร้านขายของชำชั้นนำแห่งสหราชอาณาจักรอย่าง Sainsbury’s เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ ‘Plant Pioneers’ (เนื้อจากพืช) ซึ่งกำลังได้รับความนิยมและมีการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งหมดนี้คือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ร้านค้าและสินค้าต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์การรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ในอนาคตอันใกล้ ๆ จะยิ่งมีแบรนด์และร้านค้าต่าง ๆ เข้าร่วมกับเทรนด์นี้มากขึ้น และคนที่ไม่ปรับตัว อาจจะไม่สามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคน Gen Z ได้เลย ก็เป็นได้ 

ที่มา https://www.grocerygazette.co.uk/2022/04/22/earth-day-supermarket-green/

PR-อร่อยทัวร์ลง_ปกเว็บไซต์
News

DV8 ร่วมกับเพจมนุษย์เมือง จัดกิจกรรม อร่อยทัวร์ลง พาลูกทัวร์ 30 ชีวิต ตะลุยร้านยำชื่อดัง

 วันเสาร์ที่ 23 เม.ย. ที่ผ่านมา DV8 Thailand ร่วมกับเพจ @มนุษย์เมือง ได้จัดกิจกรรม “อร่อยทัวร์ลง” EP.1 พาผู้โชคดีกว่า 30 ท่านไปรับประทานอาหาร กับ Influencer สุดแซ่บ เอมวิทวัส และ ไอซ์ซี่กินยั่ว

ณ อีเปีย EPIA สามย่าน และ ยำแหลก ปลาแดกเริ่ด สายไหม

.

วันนี้ DV8 Thailand เก็บภาพบรรยากาศบางส่วนมาให้แฟนเพจได้รับชมกัน

บอกเลยว่างานนี้ทั้งอร่อย แซ่บ และฮากันแบบจัดเต็ม

.

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ

เปาวินวอชบลูแอคทีฟเฟรช

supercoffee

AllowrieThailand

เต้าหู้ไข่ไก่ตรานางพยาบาล

ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมพาทัวร์ผู้โชคดีของเราไปตะลุยร้านอร่อย

กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ มีต่ออีกแน่นอน สำหรับ EP2 เราจะพาไปทัวร์ลงที่ไหนนั้น

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจมนุษย์เมือง

www.facebook.com/ManudDV8

22-4-2565_ประชุมผู้ถือหุ้น-web-cover-02
News, ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์

DV8 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

คุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 

ในที่ประชุมได้มีการเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ 

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้