ประกาศเตือนเรื่องมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกขอข้อมูลส่วนตัวและโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

เรียน ผู้ติดตาม DV8 Thailand และนักลงเสียงโฆษณาทุก ๆ ท่าน 

 

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จัดทำประกาศนี้ เพื่อแจ้งเตือนให้ทุก ๆ ท่าน ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์การปลอมแปลงตัวตนจากมิจฉาชีพ ที่ได้กระทำการไม่เหมาะสมในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยมีการแอบอ้างใช้ชื่อของ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง Facebook ที่มีชื่อว่า “นักลงเสียงสู่สวรรค์ของการพูด” และช่องทาง Line OpenChat ที่ใช้ชื่อDV8 official” 

 

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการสร้าง Facebook “นักลงเสียงสู่สวรรค์ของการพูด” และไม่มีการใช้ชื่อ “DV8 official” ในช่องทาง Line OpenChat เพื่อขอให้โอนเงินหรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านได้รับข้อความหรือการติดต่อจากผู้อื่นที่อ้างว่าเป็นตัวแทนหรือผู้แทนจากตำแหน่งใด ๆ ของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการใด  

 

ทั้งนี้ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแจ้งความเหตุการณ์นี้ให้กับหน่วยงานตำรวจและเริ่มดำเนินการทางกฎหมายเพื่อหาตัวผู้กระทำผิด ซึ่งเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของทุกท่าน 

 

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ขอเตือนให้ทุกท่านระมัดระวังและอย่าเชื่อข้อความหรือการติดต่อที่มีลักษณะเป็นมิจฉาชีพ หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดต่อหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) กรุณาติดต่อทางช่องทางที่เตรียมไว้ให้เท่านั้น 

 

ช่องทางติดต่อ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) 

Facebook: DV8 Thailand 

Instagram: DV8 Thailand 

Twitter: DV8 Thailand 

LinkedIn: DV8 Thailand 

YouTube: DV8 Thailand 

• Line: @dv8thailand 

Website: www.dv8.co.th 

• หมายเลขโทรศัพท์ 09-2496-3377 

 

ด้วยความเคารพ, 

ฝ่ายสื่อสารการตลาด 

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)