Tag: clients

Company

ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและธุรกิจมีเดียคอนเทนท์ นำโดย นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นั่งที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ณ ห้องเดอะแชมเบอ ชั้น B โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Company

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ (ที่6จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ (ที่5จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ (ที่5จากขวา) รองประธานกรรมการ และนายอภิเชฐ ปุสรี (ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯร่วมลงทุนตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร์ กับ Hainan Yingli New Energy Resources หรือ Yingli ณ ห้องครีบูน โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้